da-DKen-US

Download af GeoGIS2020

GeoGIS2020 2021-11-24

Version 20.03.75

- Download Version 20.03.75

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.75

 

GeoGIS Databaser

 • Analyseparameter lister opdateret med enheder
 • Analyseparametre valide for Jupiter eksport opdateret
 • Layout af tyske profiler og længdesnit opdateret

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseværdier

 

 

 

GeoGIS2020 2021-11-17

Version 20.03.74

- Download Version 20.03.74

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.74

 

GeoGIS Databaser

 • Udvidet struktur for lagserier, jordtyper og kornkurveklassifikation
 • Mulighed for automatisk tolkning af jordtyper
 • Opdateret interface til Mimolink
 • Synkronisering mod Jupiter databasen opdateret (Koordinatmetoder og lagkoder)

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Projekter
 • Punkter
 • Geoteknik
 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier

Jupiter Databaser

 • Nyt certifikat til Jupiter - WebService. Adgang til GEUS Jupiter databasen kræver opdatering

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-09-30

Version 20.03.68

- Download Version 20.03.68

                       

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.68

 

GeoGIS Databaser

 • Udvidet struktur for lagserier
 • Problemer med optegning af kort rettet
 • Problemer med installation af CAD modul rettet

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier

Jupiter Databaser

 • Nyt certifikat til Jupiter - WebService. Adgang til GEUS Jupiter databasen kræver opdatering

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-08-09

Version 20.03.65

- Download Version 20.03.65

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.65

 

GeoGIS Databaser

 • Udvidet struktur for lagserier

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier

Jupiter Databaser

 • Nyt certifikat til Jupiter - WebService. Adgang til GEUS Jupiter databasen kræver opdatering

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-06-17

Version 20.03.59

- Download Version 20.03.59

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.59

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer til synkroniseringsfunktion (Jar og Jupiter).
 • Opdateringer til kontrolrapporter.
 • Lister over analyseparametre med tilhørende data opdateret.
 • Ny tabel til registrering af Abrasion Tests.
 • Opdatering af tabeller til udvidet registrering af jordtyper, lagserier, rock classification, kornkurver mm.
 • Opdatering af analyseplanlægning/kontrol
 • Forbedret kontrol og opdatering af SQL Server databaser

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseprøver
 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier
 • Projekter
 • Punkter
 • Pejlinger
 • Geotekniske

Der arbejdes på:

 • Indlæggelse af opdateret Københavner Lagserie med tilhørende jordtyper
 • Forbedret beskrivelse af sammenhæng mellem prøvebeskrivelser, jordtyper, lagserier, oog verordnede lag
 • Opdatering af udtegning af boreprofiler efter tysk layout
 • Opdatering af modelværktøj med tilhørende snitprofiler
 • Opdatering af Mobile funktionen med nye felter
 • Aktivering af hydrometerberegning
 • Forbedret optegning af resultater fra avancerede lab. forsøg på boreprofiler.

Jupiter Databaser

 • Problem med link til Jupiter test database løst.
 • Det er nu muligt, at indtaste tør pejling uden vandspejl.
 • Udtræk af indvinding fra 2020 tilføjet anlægsskærmbilledet.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-04-06

Version 20.03.56

- Download Version 20.03.56

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.56

 

GeoGIS Databaser

 • Problem med åbning af punktskærmbillede i Access databaser rettet.
 • Reference til Jar Views er opdateret.
 • Analyse attributter medtages nu i analysestatistik.
 • Import/eksport af AGS4 filer er opdateret.

Opdater databaser før brug.

Opdatering af koder er ikke nødvendig i forhold til version 20.03.55.

 

Jupiter Databaser

 • Boringsnumre autoformateres ved indsættelse af tilladelser - boringsvilkår.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-03-22

Version 20.03.55

- Download Version 20.03.55

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.55

 

GeoGIS Databaser

 • Opdatering af adresser og koter vha. web-service peger nu på https://services.datafordeler.dk. Kortforsyningen benyttes ikke mere.
 • GeoGis2020Activation.exe er fjernet fra installationen, da filen gav problemer ved virus check af installationsfilen.
 • Mindre ændringer til udtegning af boreprofiler i tysk layout.
 • Database format og kodelister er identisk med version 20.03.53 bortset fra en mindre ændring i relation til beregning af analysesummer.
 • AGS Import/Eksport funktioner opdateret.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-03-17

Version 20.03.54

- Download Version 20.03.54

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.54

 

GeoGIS Databaser

 • Opdatering af adresser og koter vha. web-service peger nu på https://services.datafordeler.dk. Kortforsyningen benyttes ikke mere.
 • GeoGis2020Activation.exe er fjernet fra installationen, da filen gav problemer med virus check af installationsfilen.
 • Mindre ændringer til udtegning af boreprofiler i tysk layout.
 • Database format og kodelister er identisk med version 20.03.53

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-03-03

Version 20.03.53

- Download Version 20.03.53

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.53

 

GeoGIS Databaser

 • Tysk geologisk syntaks og lagserie er tilføjet
 • Udkast til tyske layouts for boreprofiler er tilføjet 
 • Mulighed for registrering af Wetness, Fissured, Stiffness, Compactness og Weathering.
 • Mulighed for at gøre analyseprøver private, således at de ikke overføres ved udtræk og synkronisering
 • Udvidet gruppering og registrering af karakteristiske værdier på lag, f.eks. k værdier
 • Udvidet mulighed for registrering af sløjfedata
 • Forbedret beregning af analysesummer ved aggregering af analyseprøver

 

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseprøver
 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier
 • Projekter
 • Punkter
 • Pejlinger
 • Geotekniske

Tysk geologisk  syntaks og tyske lagserier kan importeres enkeltvis uden at øvrige syntakser og lagserier overskrives.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-08-11

Version 20.03.36

- Download Version 20.03.36

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.36 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret håndtering af analyseprøver, der er udført på samme tidspunkt eller i samme dybde.
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (Jupiter til GeoGIS) - Forbedret håndtering af indtag med mange filtre.
 • Opdaterede grænseværdier - Opdater evt. databaser fra Seed database.
 • Opdaterede analysegrupper - Opdater evt. databaser fra Seed database.
 • Opdaterede lister for beregning af sumværdier for analyseværdier.
 • Forbedret håndtering af udgåede parametre, der nu automatisk erstattes ved kørsel af aggregeringsfunktionen.
 • Kontrol af grænseværdier og alarmværdier indkluderer nu både min. og max. værdier. 
 • Opdateringer i relation til analyseplanlægning.
 • Opdatering i relation til læsning af geometry felter via webservice.

Opdatering af databaser ikke nødvendig i forhold til version 20.03.32B, 20.03.33,  20.03.34 og 20.03.35.

 

Opdater dog evt. databaser i  relation koder for parametre, grænseværdier og analysegrupper.

 

 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-06-10

Version 20.03.35

- Download Version 20.03.35

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.35 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret håndtering af analyseprøver, der er udført på samme tidspunkt eller i samme dybde.
 • Rettelse af fejl i relation til udtegning af boremetode tekst.
 • Opdatering af standat indlæsning, således top og bund af analyseprøver kan indlæses.

Opdatering af databaser og koder ikke nødvendig i forhold til version 20.03.32B, 20.03.33 og 20.03.34. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-05-20

Version 20.03.34

- Download Version 20.03.34

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.34 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret sammenligning af tekster, der indeholder linieskift og tabs
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forhedret håndtering af vandprøver og deres reference til indtag
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Rettelse af fejl, der betød manglende overførelse af geologi koder
 • Ved manuel oprettelse af analyseprøver med analysegrupper sættes værdierne nu default som godkendte.
 • Opdateret udtræksfunktion til analyseværdier - Rettelse omkring analyseparametre, der ikke skal medtages. Opdatering af sammensatte lister er nu muligt.
 • Opdateret default opsætning af kort. Reference til projekt fjernet.
 • Tegningsopsætninger for længdesnit opdateret.

Opdatering af databaser og koder ikke nødvendig i forhold til version 20.03.32B og 20.03.33. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-05-13

Version 20.03.33

- Download Version 20.03.33

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.33 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Analyseværdier med A og B koder oversættes til >< koder
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Prøvestatus overføres direkte ved første indlæsning
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret overførelse af pejlinger og målepunkter
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (Jupiter til GeoGIS) - Forbedring i relation til antallet af dataemner og hvordan boringer kan udvælges.
 • Opdateret styling af pivot udtræk af analyseværdier.
 • Opdateret udtræksfunktion til analyseværdier - Mulighed for at angive en negativ liste af analyseparametre, der ikke skal med i udtrækket.
 • Opdateret analyseplanlægningsværktøj.
 • Opdateret modelværktøj.

Opdater databaser før brug - dog ingen ændringer i forhold til version 20.03.32B. 

 

Jupiter Databaser

 • Menu er udvidet i relation til Miljøstyrelsens behov

 

 

 

GeoGIS2020 2020-03-04

Version 20.03.29

- Download Version 20.03.29

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.29 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer til synkroniseringsfunktion: GeoGIS2020 til Jupiter.
 • Opdateringer til synkroniseringsfunktion: Jupiter til GeoGIS2020.
 • Forbedret håndtering af analyseparametre.
 • Rettelser i relation til filtrering og beregning af CPT Data.
 • Rettelser til modelværktøj.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Håndtering af billeder.
 • Synkronisering af anlægsdata fra GeoGIS database til Jupiter database.
 • Synkronisering af anlægsdata fra Jupiter database til GeoGIS database.

Jupiter Databaser

 • Mulighed for at se indlæste analyseprøver på tværs af kommuner.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-10-30

Version 20.03.17

- Download Version 20.03.17

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.17 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer til synkroniseringsfunktion: GeoGIS2020 til Jupiter.
 • Opdateringer til synkroniseringsfunktion: Jupiter til GeoGIS2020.
 • Opdateringer til mobile funktion.
 • Rettelser til pivot udtræk af analyseværdier - farvekoder.
 • Rettelser til import af standat parametre fra Stancode.
 • Rettelser til modelværktøj.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Bedre håndtering af billeder.
 • Kontrolværktøj, der kan forenkle overførelsen af data til Jupiter databasen.

Jupiter Databaser

 • Mulighed for at se indlæste analyseprøver på tværs af kommuner.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

GeoGIS2020 2019-09-27

Version 20.03.16

- Download Version 20.03.16

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.16 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.
 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra Jupiter Web format til GeoGIS2020.
 • Opdateret beregning og udtegning af CPT.
 • Opdateret indtastning af indtag mht. angivelse af referencekote.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.
 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-03-20

Version 20.03.02

- Download Version 20.03.02

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.02 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer i relation til analysegrupper - Parametre tildeles nu en primær analysegruppe, men kan tilhøre flere analysegrupper ved udtræk.
 • Fejl og mangler i relation til analysegrupper og grænseværdier er rettet. Listen over pesticider er opdateret.
 • Opdateringer i relation til analyseprogrammer.
 • Opdateringer i relation til pivot udtræk af analyseværdier.
 • Opdateringer i relation til udtegning af analyseværdier vha. udvalgte alarmværdier.
 • Opdateringer i relation til udtegning af kornkurver. Flere nye grænsekurver er indlagt.
 • Dokumentskærmbilledet, der benyttes til at knytte bilag sammen med lab. forsøg er opdateret.
 • Excel Tabel Import er opdateret, således at pumpeforsøg, kornkurvedata og analysemålinger kan indlæses.
 • Relationer mellem projekter er fjernet fra projektskærmbilledet, da det gav fejl ved oprettelse af de første projekter i en ny database.

Jupiter Databaser

 • Opdateringer i relation til udtræk af analyseværdier.
 • Fejl i relation til opdatering af indvindingstilladelser er rettet.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-02-01

Version 20.03.01

- Download Version 20.03.01

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.01 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer i relation til analyseprogrammer.
 • Opdateringer i relation til pivot udtræk af analyseværdier.
 • Opdateringer i relation til udtegning af analyseværdier vha. udvalgte alarmværdier.
 • Opdateringer til kontrol rapport.
 • Opdateringer til SQLServer historik modul incl. undo funktion.

Jupiter Databaser

 • Opdateringer i relation til pivot udtræk af analyseværdier.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2018-12-04

Version 20.02.96

- Download Version 20.02.96

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.96 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Mulighed for opdatering af punkter og linjers z-koordinater udfra kortforsyningens DTM.
 • Mulighed for opdatering af projekters koordinater udfra adresse oplysninger.
 • Mulighed for registrering af geofysiske borehulslog data med tilhørende optegning i boreprofiler og snit.
 • Mulighed for registrering af MIP data med tilhørende optegning i boreprofiler og snit.
 • Mulighed for registrering af varmeledningsevne under klassifikationsforsøg og optegning i boreprofiler.
 • Mulighed for udvidet optegning af kornkurvedata som tekst i boreprofiler.
 • Opdaterede standard enheder for analyseparametre, således at de svarer til, hvad der benyttes af laboratorier.
 • Opdaterede analysegrupper, samt mulighed for at en parameter kan tilhøre flere analysegrupper.
 • Opdaterede grænseværdier.
 • Opdateret farvekodning for overskridelse af grænseværdier.
 • Mulighed for optegning af valgfrie analyseparametre som tekst i boreprofiler. Analyseparametrene angives via punktets alarmværdier.
 • Mulighed for at gemme pivot skærmbilleders opsætning
 • Opdaterede kontrolrapporter.
 • Ny kontrolrapport, der finder dubletter af projekter og boringer på tværs af alle projekter.
 • Mulighed for at indlæse udvalgte data fra AGS4
 • Mulighed for at udtrække udvalgte data til AGS4
 • Mulighed for at oprette boringer via templates. Templates defineres af brugeren vha et projekt i hver database, der skal have projektnummeret: Template
 • Ny QuickImport funktionalitet, der kan kaldes fra data skærmbilledernes genvejsmenu. QuickImport funktionen gør det nemt at kopiere data fra excel eller lignende til et punkt. F.eks. punktoplysninger, CPT data og MIP data.
 • Generelle opdateringer til Jupiter Synkronisering.
 • Generelle opdateringer til Mobile funktionaliteten.
 • Generelle opdateringer til Udvælgelser. Generelt består en udvælgelse nu af både projekter og punkter.

GeoGIS Databaser - Igangværende udvikling

 • Registrere foto materiale, der tilhører dybde intervaller, f.eks. fra kerner, optisk televiewer mm.
 • Gemme data fra mobile funktionaliten til server via webservice.
 • Udbygge analyseplanlægningsværktøjet.
 • Udbygge kontroller, der kan sammenligne GeoGIS og Jupiter databaser.
 • Udbygge AGS4 eksport.
 • Udbygge eksport af CAD modeller.
 • Forbedre registrering af pumpeforsøg, således at sammenhørende boringer kan registreres.

Jupiter Databaser

 • Skærmbillede til eksport af analyseværdier er udvidet, således at søgning kan foretages på lister af koder og ikke bare enkelt koder. F.eks. liste af virksomhedstyper, analyseomfang, analyseformål mm.
 • Mulighed for upload af f.eks. pdf filer tilhørende boringer.
 • Forbedret mulighed for oprettelse og editering af anlæg. Se funktion: Hjælpeværktøjer > Tilføj/Editer Anlæg
 • Forbedret mulighed for oprettelse og editering af firmaer. Se funktion: Hjælpeværktøjer > Tilføj/Editer Firmaer.

Jupiter Databaser - Igangværende udvikling

 • Forbedre editering af anlæg og firmaoplysninger.
 • Oprette standard rapporter for anlæg.
 • Oprette standard grafer.
 • Udbygge muligheden for at lave combigrafer (Dashboard).
 • Opdatering af Jupiter Web Services.

Opdater databaser før brug. Opdatering af koder, hvis version 20.02.93B - 20.02.95B er installeret, er ikke nødvendigt.

 

 

GeoGIS2020 2018-05-08

Version 20.02.82

- Download Version 20.02.82

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.82 indeholder:

 

Generelt

 • Det er nu muligt, at gemme skærmopsætninger fra systemdatabasen før indlæsning af ny version og tilsvarende indlæse den gemte skærmopsætning efter program opdatering.
 • Dropdown felter i data skærmbilleder er nu med søgefunktion.

GeoGIS Databaser

 • Punkttypen sættes udfra prøvenummer ved indlæsning fra standat.
 • Standatfiler kan nu indlæses til et bestemt punkt.
 • Størstedelen af tabellerne er nu forsynet med revisionsoplysninger, dvs. brugerid og dato for indsættelse og opdatering. Ved brug af SQL Server database kan disse oplysninger vedligeholdes vha. database triggere.
 • Det er muligt at tilføje database triggere, der forhindrer brugen af ikke aktive koder.
 • Punkter og indtag er forsynet med felter til beskrivelse af z-koordinat usikkerhed.
 • Tabeller og skærmbilleder til registrering af prøvetagningsprogram er tilføjet.
 • Felter for registrering af sløjfning og tilbagefyld er tilføjet punkter og indtag. Sløjfede indtag kan optegnes med sløjfemateriale på boreprofiler.
 • Særlig tabel for registrering af punktstatus er tilføjet. Denne tabel logger hvornår data indlæses og synkroniseres til punkterne. Brugeren kan også tilføje sine egne statusopdateringer.
 • Optegning af 3d CAD modeller er udbygget.
 • Der findes nu faste opsætninger for engelske og svenske boreprofiler.
 • Mindre ændringer i relation til upload af data til Jupiter databasen.
 • Reference til Jupiter databasen skal nu angives i feltet DGU Nr (PublicNo) for boringer. Før kunne det også udledes af punktnummeret, men det gav anledning til fejl.

Jupiter Databaser

 • Skærmbillede til udtræk af analyseværdier er opdateret. 

Opdater databaser før brug, hvis dette ikke allerede er sket ved installation af seneste beta versioner.

 

 

GeoGIS2020 2017-10-25

Version 20.02.66

- Download Version 20.02.66

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.66 indeholder:

 

Som version 20.02.65, men fejl vedr. opdatering af SQL databaser rettet.

 

 

GeoGIS2020 2017-10-24

Version 20.02.65

- Download Version 20.02.65

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.65 indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Det er nu muligt at oversætte mellem danske, svenske og engelske geologiske beskrivelser. Dette kræver opdatering af geologiske syntakser.
 • Ny tabel i relation til projektdokumenter er tilføjet.
 • Ny tabel i relation til klippeklassifikation er tilføjet.
 • Ved klassifikationsforsøg er det nu muligt at vælge taranr. fra liste. Faste tara værdier kan registreres under forskelligt.
 • Nye felter i relation til revision af data på række niveau er tilføjet. Pt. sker opdatering af felterne via applikatioen og ikke via databasen.
 • Nye standard punkttyper er tilføjet Seed databasen.
 • Optegning af 3d CAD modeller er tilføjet i en beta version.
 • Mindre opdateringer i relationen til beregning af aggregerede analyseværdier. Opdater analyseparametre, analysegrupper og grænseværdier fra Seed databasen.
 • Jupiter boringer kan medtages i længdesnit uden at importere boringer i lokal database. Vælg Jupiter webservice som sekundær database ved søgning. Vær opmærksom på, at udtræk af mange Jupiter boringer kan tage tid.
 • Mindre ændringer i relation til upload af data til Jupiter databasen.
 • Brug af Microsoft Azure databaser er nu muligt.

Jupiter Databaser

 • Fejl i relation til skærmbilleder er rettet.
 • Skærmbillede til udtræk af analyseværdier er opdateret. Mulighed for udtræk vha. foruddefinerede parameterlister er tilføjet.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2017-03-09

Version 20.02.46

- Download Version 20.02.46

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.46 indeholder:

 

Generelt

 • Det er ikke mere muligt, at lade kortfunktionen starte automatisk med opstart, da det gav problemer ved kort med mange data.

GeoGIS Databaser

 • Tabellen PointMethods har fået tilføjet nye felter Sequence og Note.
 • Nye standard boremetoder er tilføjet GeoGIS2020 Seed datasen.
 • Tabellen Points har fået tilføjet feltet Diameter. Det anbefales at man ikke angiver boringsdiameteren under boremetoden, men som tekst i det nye felt.
 • Nye standard punkttyper er tilføjet GeoGIS2020 Seed datasen.
 • Et nyt boreprofil: Miljøteknisk profil - Bold er tilføjet tegnedatabasen. Profilet benytter et alternativt tegningshoved.
 • Beregning af Strata er opdateret i relation til prøver uden geologi og overlappende prøver.
 • Optegning af Min./Max. pejlinger i snitprofiler er opdateret. Boringer uden pejlinger fik optegnet en pejlesignatur ved bunden af filteret.
 • Funktionen: Fusionere GeoGIS2020 punkter er tilrettet i Synkroniseringsskærmbilledet.

Jupiter Databaser

 • Det er nu muligt, at gemme udvalgte anlæg, boringer og prøvesteder under Lokaliteter. Udvælgelserne kan benyttes f.eks. ved søgning af analyseværdier eller pejlinger.
 • Kortfunktionen har fået tilført en Laggruppe, der kan vise alle anlæg og boringer i en database. Kan benyttes ved databaser, der er en delmængde af Jupiter databasen.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2017-02-27

Version 20.02.45

- Download Version 20.02.45

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.45 indeholder:

 • Opdatering af standat indlæsning i relation til genkendelse af eksisterende punkter.
 • Logning af indlæsning.
 • Opdateret standard miljø profil, herunder forbedret optegning af indtag og filtersætning.
 • Opdateret udtegning af snit, herunder nyt layout med oversigtstegning.
 • Opdateret udtegning af planer, herunder mulighed for både stående og liggende format.
 • Opdaterede rapporter.
 • Nye pivot skærmbilleder.
 • Nye grafer, herunder mulighed for opsplitning i serier og arealer.
 • Forbedret mulighed for udtræk af analyseværdier.
 • Opdaterede kodelister for analyse parametre og grænseværdier.
 • Mulighed for konvertering analyseværdier til standard enheder og beregning af aggregerede værdier.
 • Opdatering af analyseparametre og analysekoder fra Stancodes.
 • Ny rapport, der kan benyttes til dokumentation af grænseværdier.
 • Mulighed for masse import / eksport via excel tabel format.
 • Opdateret eksport til Jupiter databasen.
 • Skærmbilleder til visning af historik.
 • GeoGIS2020 - Mobile. Særligt skærmbillede til Windows Tablets.
 • Installation. msi fil er nu signeret.
 • Mulighed for angive opsætningsfil som parameter til exe fil.
 • Mulighed for at opdatere tegnedatabase med nye tabeller og felter.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-09-23

Version 20.02.12

- Download Version 20.02.12

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.12 indeholder:

 • Beskrivelse kommer snart.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-02-03

Version 20.01.62

- Download Version 20.01.62

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.62 indeholder:

 • Opdateringer til udtegning af længdesnit.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-01-13

Version 20.01.55

- Download Version 20.01.55

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.55 indeholder:

 • Opdateringer til indtastning af indtag.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-01-05

Version 20.01.53

- Download Version 20.01.53

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.53 indeholder:

 • Opdateringer til Licenssystem.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2015-12-11

Version 20.01.46

- Download Version 20.01.46

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.46 indeholder:

 • Opdateringer til Jupiter Interface.
 • Opdateringer til Rapporter.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2015-11-25

Version 20.01.44

- Download Version 20.01.44

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.44 indeholder:

 • Opdateringer til Jupiter Interface.
 • Opdateringer til Rapporter.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2015-11-12

Version 20.01.42

- Download Version 20.01.42

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.42 indeholder:

 • Opdateringer til Jupiter Interface.
 • Opdateringer til Graf Funktion.
 • Opdateringer til Længdesnit.
 • Simpel / avanceret visning af menuer. Se hjælpeværktøjer.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2015-09-24

Version 20.01.37

- Download Version 20.01.37

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.37 indeholder:

 • Opdateringer til miljø profil.

 

 

GeoGIS2020 2015-09-18

Version 20.01.36

- Download Version 20.01.36

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.36 indeholder:

 • Opdateringer til licens system.
 • Opdateringer til miljø profil.
 • Opdateringer til udtegning af symboler.
 • Opdateringer til CPT beregninger.
 • Opdateringer til Excel Import af punkter.

 

 

GeoGIS2020 2015-09-11

Version 20.01.34

- Download Version 20.01.34

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.34 indeholder:

 • Opdateringer til graf funktion - Layout.
 • Opdateringer til kort funktion - Opslag.
 • Opdateringer til CPT beregning.
 • Opdateringer til ags indlæsning.

 

 

GeoGIS2020 2015-08-31

Version 20.01.31

- Download Version 20.01.31

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.31 indeholder:

 • Opdateringer til graf funktion - Statistik.
 • Opdateringer til database synkronisering.
 • Opdateringer til ags indlæsning.

 

 

GeoGIS2020 2015-08-28

Version 20.01.29

- Download Version 20.01.29

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.29 indeholder:

 • Licensstyring implementeret.
 • Forbedret historik.

 

 

GeoGIS2020 2015-08-17

Version 20.01.28B

- Download Version 20.01.28B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.28B indeholder:

 • Optimeret udtegning af længdeprofiler.
 • Optimeret graf funktion.

 

 

GeoGIS2020 2015-07-02

Version 20.01.26B

- Download Version 20.01.26B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.26B indeholder:

 • Forbedret visning af skærmbilleder ved brug af stor skærm font.
 • Optimering af hastighed ved udtegning til pdf.
 • Forbedret indlæsning af punktdata fra excel.
 • Test version af rapport værktøj med tilhørende kontrol rapport: Projekt Oversigt.
 • Opdaterede database tabeller omkring CPT forsøg, mhb. på udvidede CPT beregninger i fremtidige versioner.
 • Tilføjelse af mulighed for alternativt projektnr. i tabellen projects.
 • Tilføjelse af kodefelter, der skal gøre det muligt at mappe geologiske beskrivelser til Jupiter koder i fremtidige versioner.

 

 

 

GeoGIS2020 2015-06-08

Version 20.01.19B

- Download Version 20.01.19B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2005

 

 

 

Version 20.01.19B indeholder:

 • Denne version indeholder fejlrettelser og optimeringer svarende til indmeldte problemer i 2015.

 

 

 

 

GeoGIS2020 2016-02-12

Version 20.01.63B

- Download Version 20.01.63B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.63B indeholder:

 •  

 

 

 

GeoGIS2020 2016-03-07

Version 20.01.64B

- Download Version 20.01.64B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.64B indeholder:

 •  

 

 

GeoGIS2020 2016-03-15

Version 20.01.67B

- Download Version 20.01.67B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.67B indeholder:

 •  

 

 

GeoGIS2020 2016-03-17

Version 20.01.68B

- Download Version 20.01.68B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.68B indeholder:

 •  

 

 

GeoGIS2020 2016-04-06

Version 20.01.69B

- Download Version 20.01.69B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.69B indeholder:

 •  

 

 

GeoGIS2020 2016-04-15

Version 20.01.72B

- Download Version 20.01.72B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.72B indeholder:

 •  

 

 

GeoGIS2020 2016-04-18

Version 20.01.73B

- Download Version 20.01.73B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.01.73B indeholder:

 •  

 

 

GeoGIS2020 2016-06-15

Version 20.02.01B

- Download Version 20.02.01B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.01B indeholder:

 • Dette er en udokumenteret betaversion med mange opdateringer. Detaljeret beskrivelse kommer senere.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-06-28

Version 20.02.02B

- Download Version 20.02.02B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.02B indeholder:

 • Dette er en udokumenteret betaversion med mange opdateringer. Detaljeret beskrivelse kommer senere.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-08-16

Version 20.02.04B

- Download Version 20.02.04B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.04B indeholder:

 • Dette er en udokumenteret betaversion med mange opdateringer. Detaljeret beskrivelse kommer senere.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-08-25

Version 20.02.05B

- Download Version 20.02.05B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.05B indeholder:

 • Dette er en udokumenteret betaversion med mange opdateringer. Detaljeret beskrivelse kommer senere.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-09-13

Version 20.02.06B

- Download Version 20.02.06B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.06B indeholder:

 • Dette er en udokumenteret betaversion med mange opdateringer. Detaljeret beskrivelse kommer senere.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-10-20

Version 20.02.19B

- Download Version 20.02.19B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.19B indeholder:

 • Dxf filer udskrives svarende til ACAD18.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-10-28

Version 20.02.21B

- Download Version 20.02.21B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.21B indeholder:

 • Forbedringer af JupiterXL Interface.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-10-28

Version 20.02.22B

- Download Version 20.02.22B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.22B indeholder:

 • Forbedringer af JupiterXL Interface.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-11-15

Version 20.02.26B

- Download Version 20.02.26B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.26B indeholder:

 • Forbedringer af JupiterXL Interface.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-11-23

Version 20.02.31B

- Download Version 20.02.31B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.31B indeholder:

 • Opdateringer vedr. jupiter interface.
 • Opdateringer vedr. import.
 • Indtag medtages i analyserapporter (Vand)
 • Opdatering af komponent framework

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-12-01

Version 20.02.32B

- Download Version 20.02.32B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.32B indeholder:

 • Opdateringer vedr. jupiter interface.
 • Opdateringer vedr. import af standat filer.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2016-12-08

Version 20.02.34B

- Download Version 20.02.34B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.34B indeholder:

 • Opdateringer vedr. jupiter interface.
 • Opdateringer vedr. import af standat filer.
 • Opdateringer vedr. råstofprofil.
 • Opdateringer vedr. beregning af kornkurver.
 • Opdateringer vedr. SQL søgning i skærmbilleder.
 • Opdateringer vedr. åbning af Database Synkroniseringsskærmbillede.

Opdater databaser før brug.

 

 

GeoGIS2020 2017-01-10

Version 20.02.35B

- Download Version 20.02.35B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.35B indeholder:

 • Opdateringer vedr. grænseværdier. Opdaterede værdier og kontrol af sum grænser.
 • Nye rapporter med analyseværdier. Detaljeret visning på dybder og datoer. Opdaterede farvekoder.
 • Konvertering af analyseværdier, således at enheder svarer til grænseværdiernes enheder.
 • Opdateringer af plantegninger, således at de kan udtegnes i portræt eller landskab.
 • Nyt længdesnit med oversigtskort.
 • Opdateringer vedr. generering af længdesnit.
 • Eksport af data til Geus Jupiter databasen. Bedre håndtering af analyseprøver og pejlinger, der alle findes i Jupiter databasen.

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-01-23

Version 20.02.36B

- Download Version 20.02.36B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.36B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-01-24

Version 20.02.37B

- Download Version 20.02.37B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.37B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-01-26

Version 20.02.38B

- Download Version 20.02.38B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.38B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-01-27

Version 20.02.39B

- Download Version 20.02.39B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.39B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-02-16

Version 20.02.42B

- Download Version 20.02.42B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.42B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-02-23

Version 20.02.43B

- Download Version 20.02.43B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.43B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-06-06

Version 20.02.49B

- Download Version 20.02.49B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.49B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-06-21

Version 20.02.52B

- Download Version 20.02.52B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.52B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-06-27

Version 20.02.53B

- Download Version 20.02.53B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.53B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-06-28

Version 20.02.54B

- Download Version 20.02.54B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.54B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-06-30

Version 20.02.55B

- Download Version 20.02.55B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.55B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-07-13

Version 20.02.57B

- Download Version 20.02.57B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.57B indeholder:

Opdater databaser før brug. Opdater analyse koder og grænseværdier. Tegnedatabaser kan ikke genbruges. Kontakt rambøll vedr. opdatering af SQL Server Databaser.

 

 

GeoGIS2020 2017-08-31

Version 20.02.58B

- Download Version 20.02.58B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.58B indeholder:

 

 

 

GeoGIS2020 2017-10-05

Version 20.02.64B

- Download Version 20.02.64B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.64B indeholder:

 

 

 

GeoGIS2020 2017-12-04

Version 20.02.68B

- Download Version 20.02.68B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.68B indeholder: Opdatering er kun relevant for Jupiter Database brugere

 

 

 

GeoGIS2020 2018-01-16

Version 20.02.69B

- Download Version 20.02.69B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

 

 

 

GeoGIS2020 2018-01-29

Version 20.02.71B

- Download Version 20.02.71B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

 

 

 

GeoGIS2020 2018-03-23

Version 20.02.76B

- Download Version 20.02.76B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

 

 

 

GeoGIS2020 2018-03-27

Version 20.02.77B

- Download Version 20.02.77B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

 

 

 

GeoGIS2020 2018-04-11

Version 20.02.78B

- Download Version 20.02.78B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.78B indeholder:

 • Rettelse af fejl i relation til kotemålemetode.
 • Rettelse af fejl i relation til indtastning af initialer.
 • Rettelse af diverse default værdier.
 • Datagrid - Tooltip viser nu celle tekst.
 • Tilføjelse af ektra tegningsdefinitioner for snitprofiler.

 

 

 

GeoGIS2020 2018-04-19

Version 20.02.79B

- Download Version 20.02.79B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.79B indeholder:

 • Rettelse af fejl i relation til Jupiter Sync. Boringer med DGU Nr. lignende navne.
 • Mulighed for udtræk af råvandsdata i Jupiter vha. virksomhedstype.
 • Diverse rettelser i relation til analyseplanlægning.

 

 

 

GeoGIS2020 2018-05-02

Version 20.02.81B

- Download Version 20.02.81B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.81B indeholder:

 • Rettelser i relation til analyseplanlægningsværktøjet.
 • Rettelser i relation til model værktøjet
 • Rettelse vedr. kotemålemetode for punkter

 

 

 

GeoGIS2020 2018-05-15

Version 20.02.83B

- Download Version 20.02.83B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.83B indeholder:

 • Rettelser i relation til analyseplanlægningsværktøjet.
 • CAD Modul - CAD Component er opdateret.
 • Eksport til CAD af boreprofiler / snit - Fejl vedr. hårdheder og sprækker rettet.
 • Pivot skærmbilleder - Fejl vedr. opsætningsskærmbilledet rettet.

 

 

 

GeoGIS2020 2018-05-24

Version 20.02.84B

- Download Version 20.02.84B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.84B indeholder:

 • Fejl vedr. parametre i Import modul rettet.
 • Oprette punkter udfra Template.
 • Nye rækker i inddateringsgrid, sættes automatisk til editering.
 • Fejl vedr. default værdier i relation til f.eks. prøvenumre rettet..

 

 

 

GeoGIS2020 2018-06-04

Version 20.02.85B

- Download Version 20.02.85B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.85B indeholder:

 • Opdateringer vedr. analyseplanlægning.
 • Rettelser vedr. mobile indtastning.

 

 

 

GeoGIS2020 2018-06-13

Version 20.02.86B

- Download Version 20.02.86B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.86B indeholder:

 • Opdateringer vedr. analyseplanlægning.
 • Opdateringer vedr. AGS udtræk.

 

 

 

GeoGIS2020 2018-07-10

Version 20.02.88B

- Download Version 20.02.88B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.88B indeholder:

 • Installer kun efter aftale

 

 

 

GeoGIS2020 2018-11-08

Version 20.02.93B

- Download Version 20.02.93B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.93B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Mulighed for opdatering af punkter og linjers z-koordinater udfra kortforsyningens DTM.
 • Mulighed for opdatering af projekters koordinater udfra adresse oplysninger.
 • Mulighed for registrering af geofysiske borehulslog data med tilhørende optegning i boreprofiler og snit.
 • Mulighed for registrering af MIP data med tilhørende optegning i boreprofiler og snit.
 • Mulighed for registrering af varmeledningsevne under klassifikationsforsøg og optegning i boreprofiler.
 • Mulighed for udvidet optegning af kornkurvedata som tekst i boreprofiler.
 • Opdaterede standard enheder for analyseparametre, således at de svarer til, hvad der benyttes af laboratorier.
 • Opdaterede analysegrupper, samt mulighed for at en parameter kan tilhøre flere analysegrupper.
 • Opdaterede grænseværdier.
 • Opdateret farvekodning for overskridelse af grænseværdier.
 • Mulighed for optegning af valgfrie analyseparametre som tekst i boreprofiler. Analyseparametrene angives via punktets alarmværdier.
 • Mulighed for at gemme pivot skærmbilleders opsætning
 • Opdaterede kontrolrapporter.
 • Ny kontrolrapport, der finder dubletter af projekter og boringer på tværs af alle projekter.
 • Mulighed for at indlæse udvalgte data fra AGS4
 • Mulighed for at udtrække udvalgte data til AGS4
 • Mulighed for at oprette boringer via templates. Templates defineres af brugeren vha et projekt i hver database, der skal have projektnummeret: Template
 • Ny QuickImport funktionalitet, der kan kaldes fra data skærmbilledernes genvejsmenu. QuickImport funktionen gør det nemt at kopiere data fra excel eller lignende til et punkt. F.eks. punktoplysninger, CPT data og MIP data.
 • Generelle opdateringer til Jupiter Synkronisering.
 • Generelle opdateringer til Mobile funktionaliteten.
 • Generelle opdateringer til Udvælgelser. Generelt består en udvælgelse nu af både projekter og punkter.

GeoGIS Databaser - Igangværende udvikling

 • Registrere foto materiale, der tilhører dybde intervaller, f.eks. fra kerner, optisk televiewer mm.
 • Gemme data fra mobile funktionaliten til server via webservice.
 • Udbygge analyseplanlægningsværktøjet.
 • Udbygge kontroller, der kan sammenligne GeoGIS og Jupiter databaser.
 • Udbygge AGS4 eksport.
 • Udbygge eksport af CAD modeller.
 • Forbedre registrering af pumpeforsøg, således at sammenhørende boringer kan registreres.

Jupiter Databaser

 • Skærmbillede til eksport af analyseværdier er udvidet, således at søgning kan foretages på lister af koder og ikke bare enkelt koder. F.eks. liste af virksomhedstyper, analyseomfang, analyseformål mm.
 • Mulighed for upload af f.eks. pdf filer tilhørende boringer.
 • Forbedret mulighed for oprettelse og editering af anlæg. Se funktion: Hjælpeværktøjer > Tilføj Anlæg

Jupiter Databaser - Igangværende udvikling

 • Forbedre editering af anlæg og firmaoplysninger.
 • Oprette standard rapporter for anlæg.
 • Oprette standard grafer.
 • Udbygge muligheden for at lave combigrafer (Dashboard).

Opdater databaser før brug

 

 

GeoGIS2020 2018-11-12

Version 20.02.94B

- Download Version 20.02.94B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.94B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Mindre rettelse vedr. PID målinger, der blev gentaget i skærmbilleder og på boreprofiler.

Jupiter Databaser

 • Mindre rettelser vedr. optegning af analyserværdier tilhørende boringer

Opdater databaser før brug. Opdatering af koder, hvis version 20.02.93B er installeret, er ikke nødvendigt.

 

 

GeoGIS2020 2018-11-26

Version 20.02.95B

- Download Version 20.02.95B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.95B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Forbedret excel udtræk fra pivot skærmbilleder.
 • Opdateringer i relation til udtegning af kornkurver.

Opdater databaser før brug. Opdatering af koder, hvis version 20.02.93B eller 20.02.94B er installeret, er ikke nødvendigt.

 

 

GeoGIS2020 2019-01-03

Version 20.02.97B

- Download Version 20.02.97B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.97B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Diverse opdateringer i relation til analyseprogrammer.

Opdatering af databaser og koder er ikke nødvendigt, hvis version 20.02.97 er installeret.

 

 

GeoGIS2020 2019-01-25

Version 20.02.99B

- Download Version 20.02.99B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.02.99B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer i relation til analyseprogrammer.
 • Opdateringer i relation til pivot udtræk af analyseværdier.
 • Opdateringer i relation til udtegning af analyseværdier vha. udvalgte alarmværdier.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-06-06

Version 20.03.03B

- Download Version 20.03.03B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 


Installer kun denne version, hvis du ønsker at teste ny synkroniseringsfunktionalitet.
 

Version 20.03.03B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Tilføje mulighed for synkronisering fra Jupiter til GeoGIS2020.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.
 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-06-25

Version 20.03.05B

- Download Version 20.03.05B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 


Installer kun denne version, hvis du ønsker at teste ny synkroniseringsfunktionalitet mod Jupiter databasen og import funktioner.
 

Version 20.03.05B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Tilføje mulighed for synkronisering fra Jupiter til GeoGIS2020.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.
 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-08-06

Version 20.03.07B

- Download Version 20.03.07B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 


Installer kun denne version, hvis du ønsker at teste ny synkroniseringsfunktionalitet mod Jupiter databasen og import funktioner.
 

Version 20.03.07B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Tilføje mulighed for synkronisering fra Jupiter til GeoGIS2020.
 • Opdateret beregning og udtegning af CPT.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.
 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-08-13

Version 20.03.08B

- Download Version 20.03.08B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 


Installer kun denne version, hvis du ønsker at teste ny synkroniseringsfunktionalitet mod Jupiter databasen og import funktioner.
 

Version 20.03.08B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.
 • Opdateret beregning og udtegning af CPT.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Tilføje mulighed for synkronisering fra Jupiter til GeoGIS2020.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.
 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-08-20

Version 20.03.09B

- Download Version 20.03.09B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 


Installer kun denne version, hvis du ønsker at teste ny synkroniseringsfunktionalitet mod Jupiter databasen og import funktioner.
 

Version 20.03.09B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.
 • Opdateret beregning og udtegning af CPT.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Tilføje mulighed for synkronisering fra Jupiter til GeoGIS2020.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.
 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-09-06

Version 20.03.11B

- Download Version 20.03.11B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 


Installer kun denne version, hvis du ønsker at teste ny synkroniseringsfunktionalitet mod Jupiter databasen og import funktioner.
 

Version 20.03.11B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.
 • Opdateret beregning og udtegning af CPT.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Tilføje mulighed for synkronisering fra Jupiter til GeoGIS2020.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.
 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-09-13

Version 20.03.12B

- Download Version 20.03.12B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 


Installer kun denne version, hvis du ønsker at teste ny synkroniseringsfunktionalitet mod Jupiter databasen og import funktioner.
 

Version 20.03.12B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.
 • Opdateret beregning og udtegning af CPT.

GeoGIS Databaser - Der arbejdes på:

 • Tilføje mulighed for synkronisering fra Jupiter til GeoGIS2020.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.
 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-09-17

Version 20.03.14B

- Download Version 20.03.14B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.14B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.
 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra Jupiter Web format til GeoGIS2020.
 • Opdateret beregning og udtegning af CPT.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.
 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-09-22

Version 20.03.15B

- Download Version 20.03.15B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.15B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra GeoGIS2020 til Jupiter Web format med Guid baseret nøgler.
 • Opdateret synkroniseringsfunktion, der understøtter synkronisering fra Jupiter Web format til GeoGIS2020.
 • Opdateret beregning og udtegning af CPT.
 • Opdateret indtastning af indtag mht. angivelse af referencekote.

Jupiter Databaser

 • Understøttelse af nyt web-service format baseret på Guid nøgler.
 • Mulighed for direkte godkendelse/forkastelse af analyseprøver.
 • Upload af dokumenter tilhørende lokaliteter, anlæg og boringer.
 • Opdatering af brugerinterface til nyt web-service format.

Jupiter Databaser - Der arbejdes på:

 • Optimering af lokalt database format baseret på Guid nøgler.
 • Tilføje værktøjer, der kan synkronisere en lokal jupiter database med den centrale jupiter database.
 • Analyseplanlægningsværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-11-08

Version 20.03.18B

- Download Version 20.03.18B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.18B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret Mimo import.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-11-13

Version 20.03.19B

- Download Version 20.03.19B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.19B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion: Fejl omkring grundvandsanalyseprøver rettet.
 • Kodelister for analyseparametre og analysegrupper rettet.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-11-20

Version 20.03.21B

- Download Version 20.03.21B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.21B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion: Fejl omkring luftanalyseprøver og detektionsgrænser rettet.
 • Kodelister for analyseparametre og analysegrupper rettet.

Opdater databaser før brug. 

 

 

GeoGIS2020 2019-11-28

Version 20.03.22B

- Download Version 20.03.22B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.22B indeholder:

 

Login funktioner til test hos MST - Kun relevant for installation hos MST.

 

 

GeoGIS2020 2019-12-03

Version 20.03.23B

- Download Version 20.03.23B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.23B indeholder:

 

Opdateringer i relation til punkt statistik og fejl-lister - Mest relevant for regioner.

 

 

GeoGIS2020 2019-12-05

Version 20.03.24B

- Download Version 20.03.24B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.24B indeholder:

 

Opdateringer i relation til punkt statistik og fejl-lister - Mest relevant for regioner.

 

 

GeoGIS2020 2019-12-08

Version 20.03.25

- Download Version 20.03.25

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

Version 20.03.25

 

Signeret Version

 

 

GeoGIS2020 2020-01-21

Version 20.03.26B

- Download Version 20.03.26B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.16B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion i relation til indtag og filtre
 • Opdateret synkroniseringsfunktion i relation til pejlinger. Bedre håndtering af pejlekoder uden tilsvarende jupiter koder.
 • Opdateret håndtering af analyseparameter koder. Mulighed for import af koder i høring.
 • Opdateret model værktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-03-22

Version 20.03.31B

- Download Version 20.03.31B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.31B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion i relation til prioritering af nøgler - JupiterGuid har preference
 • Opdateret synkroniseringsfunktion i relation til indlæsning af data fra Jupiter til GeoGIS2020.
 • Opdateret håndtering af analysemetode koder. Mulighed for import af koder i høring.
 • Opdateret analyseplanlægningsværktøj.
 • Opdateret modelværktøj.

Opdater databaser før brug. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-05-04

Version 20.03.32B

- Download Version 20.03.32B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.32B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Analyseværdier med A og B koder oversættes til >< koder
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Prøvestatus overføres direkte ved første indlæsning
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (GeoGIS til Jupiter) - Forbedret overførelse af pejlinger og målepunkter
 • Opdateret synkroniseringsfunktion (Jupiter til GeoGIS) - Forbedring i relation til antallet af dataemner og hvordan boringer kan udvælges.
 • Opdateret styling af pivot udtræk af analyseværdier.
 • Opdateret udtræksfunktion til analyseværdier - Mulighed for at angive en negativ liste af analyseparametre, der ikke skal med i udtrækket.
 • Opdateret analyseplanlægningsværktøj.
 • Opdateret modelværktøj.

Opdater databaser før brug. 

Jupiter Databaser

 • Menu er udvidet i relation til Miljøstyrelsens behov

 

 

 

GeoGIS2020 2020-10-14

Version 20.03.41B

- Download Version 20.03.41B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.41B indeholder:

 

GeoGIS Databaser

 • Fejl omkring grænseværdier for poreluft rettet
 • Grænseværdier og analysegrupper opdateret

Opdater databaser før brug. 

 

Jupiter Databaser

 • Sløjfe data medtages i udtræk af grundvandsanalyser

 

 

 

GeoGIS2020 2020-11-23

Version 20.03.42B

- Download Version 20.03.42B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.42B installer kun denne version, hvis du arbejder med analyseplanlægning:

 

GeoGIS Databaser

 • Fejl omkring analyseplanlægning rettet

Opdater databaser før brug. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-11-25

Version 20.03.43B

- Download Version 20.03.43B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.43B installer kun denne version, hvis du arbejder med analyseplanlægning:

 

GeoGIS Databaser

 • Fejl omkring analyseplanlægning rettet

Opdater databaser før brug. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-12-09

Version 20.03.45B

- Download Version 20.03.45B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.45B

 

GeoGIS Databaser

 • Opdateringer i relation til CPT beregninger
 • Opdateringer i relation til AGS udtræk
 • Opdateringer i relation til Kontrol rapport
 • Opdateringer i relation til Synkronisering: Sløjfning, målepunkter mm.

Opdater databaser før brug. 

 

 

 

GeoGIS2020 2020-12-14

Version 20.03.46B

- Download Version 20.03.46B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.46B

 

GeoGIS Databaser

 • Fejl i relation til Synkronisering rettet: Valgt DataOwner svarede ikke til den viste tekst

 

 

 

GeoGIS2020 2020-12-16

Version 20.03.48B

- Download Version 20.03.48B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.48B

 

GeoGIS Databaser

 • Fejl i relation til Synkronisering rettet: Fortsatte problemer omkring valg af dataowner

 

 

 

GeoGIS2020 2021-02-22

Version 20.03.52B

- Download Version 20.03.52B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.52B

 

GeoGIS Databaser

 • Tysk geologisk syntaks og lagserie er tilføjet
 • Udkast til tyske layouts for boreprofiler er tilføjet 
 • Mulighed for registrering af Wetness, Fissured, Stiffness, Compactness og Weathering.
 • Mulighed for at gøre analyseprøver private, således at de ikke overføres ved udtræk og synkronisering
 • Udvidet gruppering og registrering af karakteristiske værdier på lag, f.eks. k værdier
 • Udvidet mulighed for registrering af sløjfedata
 • Forbedret beregning af analysesummer ved aggregering af analyseprøver

 

Opdater databaser efter installation med koder for:

 • Analyseprøver
 • Analyseværdier
 • Analysegrupper
 • Grænseværdier
 • Projekter
 • Punkter

Tysk geologisk  syntaks og tyske lagserier kan importeres enkeltvis uden at øvrige syntakser og lagserier overskrives.

 

 

 

GeoGIS2020 2021-05-27

Version 20.03.57B

- Download Version 20.03.57B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.57B - Download kun denne version efter særlig aftale

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-06-09

Version 20.03.58B

- Download Version 20.03.58B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.58B - Download kun denne version efter særlig aftale

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-06-23

Version 20.03.61

- Download Version 20.03.61

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.61 - Download kun denne version efter særlig aftale

 

 

 

 

Version 20.03.62B

- Download Version 20.03.62B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.62B - Download kun denne version efter særlig aftale

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-07-21

Version 20.03.63B

- Download Version 20.03.63B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.63B - Download kun denne version efter særlig aftale

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-10-13

Version 20.03.69B

- Download Version 20.03.69B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.69B - Download kun denne version efter særlig aftale

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-10-28

Version 20.03.71B

- Download Version 20.03.71B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.71B - Download kun denne version efter særlig aftale

 

 

 

 

GeoGIS2020 2021-11-11

Version 20.03.73B

- Download Version 20.03.73B

                       

 

Opdatering kræver licens
Lejeaftale - GeoGIS2020

 

 

 

Version 20.03.73B - Download kun denne version efter særlig aftale